Предимства

Предимства на строителната система EPS

  • Приятна атмосфера – Топло през зимата, прохладно през лятото!

Обикновената външна изолация предпазва изтичането па топлина от вътрешността на къщата, от което има полза през зимния период. Все още тези външни стени могат да се нагряват до 70 градуса през лятото и топлината може да премине през обикновената, еднопластова изолация.

Благодарение на двустранната, полиестерна изолация. Температурата на вътрешната повърхност на стената ще нарасте само 1-2 градуса, така че къщите EPS остават удобно прохладно място за лятото. Това също така означава, че се намаляват емисиите от въглеродни и парникови газове в атмосферата.

Строителните разходи могат да се намалят с EPS къща, тъй като такава къща се строи бързо и лесно, не е необходима допълнителна изолация н заради ниската топлинна загуба, достатъчно е да се използват по-малки бойлери и радиатори.

  • Здравословна, безопасна и благоприятна за околната среда!

Полистирена и дори неговия суров продукт изобщо не оказват вредно въздействие върху здравето на хората. Някои хранителни продукти се опаковат в този материал, което доказва, че е безвреден.

Друга допълнителна особеност на полистирена е проницаемостта на въздуха, което спомага за допринасяне на приятно чувство в къщата, тъй като стените могат да „дишат“ по естествен начин.

  • Издръжливост!

Най-старата къща построена със системата на полистирена, разработена в Германия и използвана от нас е 50 годишна и не се наблюдава никакво остаряване на твърдата пяна. По време на лабораторни тестове, при условия симулиращи излагане на външни условия за период от 100 години, не е установено влошаване на качеството.

Сградите са много здрави и защитени против земетръс, тъй като мрежестата армирана бетонна система издържа на всякакъв вид движение.

Изолационната стойност на 25 см. стена EPS отговаря на традиционната тухлена стена с дебелина 60 см., следователно тя създава възможност за по-голяма използваема площ.

Елементите на енергоспестяващата строителна система, които се изготвят от експандиран полистирен-неопор са с плътност и съставят комплексната система: стена, плоча и покривен елемент. Прилагайки EPS технологията нашите архитектурни и конструктивни разработки удовлетворяват както функционалните, така и естетическите изисквания на възложителите.