Ниски разходи

Ниските разходи на ел. енергия за отопление

Коефициента за пропускане при енергоспестявящата строителна система на EPS е значително ниска (U=0,24 w/m 2 К). За отопляване на така изградените постройки са необходими 50-70 кал.по малко енергия.

Изходни данни:

  • Площ на помещението: кв.м. 66,0
  • Обем: куб.м. 180,0

При действие на топлинния източник 16 часа в денонощието, за зимните шест месеца в годината, за изпълнение на строителството по монолитен способ, за температура 22 C° и при средна цена на ел. енергия за един квч= 0,183 лв., можем да получим разходът на ел.енергия за една година. / Прието за помещения 66,0 кв.м. разходът на ел. енергия 9квч./,тогава:
Ц= 6м. х 30 дни х 16 ч/ден = 2880 х 9 х 0,183 = 4743,4 лв/година.

За EPS изпълнено строителство при 60 % икономия: Ц= 4743,4 х 60% = 2846 лв. за 1 година. За 5 години 14230 лв. Предимството на строителството изпълнено с EPS пред сградите санирани с 8 см. неопор е икономия 30%.
Тогава годишната икономия е:
Ц= 2846 х 30% = 854 лв ,а за 5 год. 4270,0 лв.

Постигнати ниски разходи при експлоатация на жилища изградени с EPS

  • Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в Белфаст, Северна Ирландия, построена с наше участие:
    Отчетен разход на ел. енергия включително всички домакински уреди, ел. отопление и помпа за отпадни води – 23 квч/м2 за една година. За разгъната площ 287 кв.м е изплатено 200,0 £, което е приблизително 500,0 лв.
  • Варна, жил. сграда на ул. „Академик Успенски“ №6:
    За зимните месеци, за всички домакински консуматори, включително ел. отоплението, на жилище 100 кв.м. е платено средно 50.0 лева/месец.