Обекти ст. 2

ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VII-84, КВ.12
по плана на с. Изгрев, община Суворово

 • Разгъната застроена площ – 145 м2

„ТРИ ДВУЕТАЖНИ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“
с. Солник, община Долни Чифлик – сключено застрояване

„ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“
СО „Зеленика“ – гр. Варна

 • Застроена площ – 192 м2
 • Разгъната застроена площ – 448 м2

СИТУАЦИЯ M=1:250
МОТЕЛ „Градините“ в ПИ 119 местност „Чукурлука“ с. Кранево

Легенда:

 1. Блок „А“ – хотелски стаи – I етап
 2. Блок „Б“ – хотелски стаи – II етап
 3. Блок „В“ – хотелски стаи – II етап
 4. Обслужващ блок /администрация, охрана/
 5. Басейни
 6. Беседка
 7. Авто парко места
 8. Съществуващ трафопост
 9. Портал
 10. Ограда
 11. Двор – терен за бъдещо застрояване
 12. Съществуващ път

„ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИНАРСКА ИЗБА В СУТЕРЕНА“
с. Болярци, община Аврен