Детайли при връзките

ДЕТАЙЛ ПРИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОД И ФАСАДНА СТЕНА

Легенда:

 1. Блок за пода.
 2. Блок-стена
 3. Филцов бетон кл.B15

Армировка

 1. Носеща армировка на ребрата
 2. Монтажно желязо
 3. Пояс: надлъжни железа 4Ø10, стремена Ø 65 x 60
 4. Усилители Ø10 x 150/56 бр./м
 5. Мрежа Ø 65 – 15/15

Детайл при връзката между под и вътрешна стена

ДЕТАЙЛ ПРИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОД И ВЪТРЕШНА СТЕНА

Легенда:

 1. Блок за пода
 2. Блок стена
 3. Филцов бетон кл.B15
 4. Носеща армировка на ребрата
 5. Монтажна армировка Ø10
 6. Пояс: надлъжна армировка – 4Ø10, стремена Ø6,5×60;
 7. Усилители – Ø10×105 / 5бр./m’;
 8. Мрежа – Ø6,5 – 15/15
 9. Разпределителна армировка – 5Ø6,5 x цялата дължина

ДЕТАЙЛ ПРИ ПОКРИВ